Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία για την ΑΟΖ με την Ιταλία – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Το πρώτο βήμα έγινε για τις συμφωνίες που αφορούν την ελληνική ΑΟΖ, με την  υπογραφή της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας σε ότι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας για ΑΟΖ. Μένει το δυσκολότερο επόμενο βήμα που είναι η υπογραφή μιας αντίστοιχης συμφωνίας με την Αίγυπτο. Η ελληνοιταλική Συμφωνία πάντως είναι ένα καλό μήνυμα και προς την Λιβύη, ιδίως προς την κυβέρνηση της Τρίπολης που συνεργάζεται στενά με την Τουρκία. Εκκρεμεί πλέον μόνο η επικύρωση της συμφωνίας από τα κοινοβούλια των δύο χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

Η συμφωνία με την Ιταλία επετεύχθη μετά από ορισμένες διευκολύνσεις της ελληνικής πλευράς προς την Ιταλία σε ότι αφορά την αλιεία στο Ιόνιο Πέλαγος, όμως αυτό αυτή την ώρα είναι δευτερεύον ζήτημα.

Η ελληνοιταλική  Συμφωνία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ Ελλάδας- Ιταλίας. Με τη σημερινή Συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.

Υπογράφηκε επίσης η Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της Μεσογείου. Με τη δήλωση αυτή, τα δυο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών και συμφωνούν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων των δύο κρατών. (Βιώσιμη διαχείριση)

-Υπογράφηκε, τέλος, Κοινή Γνωστοποίηση προς την Ε. Επιτροπή, με την οποία τα δύο κράτη ζητούν την μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής αλιευτικής πολιτικής ώστε, όταν η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ν.μ., να διατηρηθεί η υπάρχουσα αλιευτική δραστηριότητα των Ιταλών αλιέων στην περιοχή μεταξύ 6-12 ν.μ., η οποία σήμερα αποτελεί διεθνή ύδατα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αυτονόητη σημασία της αναφοράς στην Κοινή Γνωστοποίηση του δικαιώματος επέκτασης παντού της αιγιαλίτιδας ζώνης μας.

-Τα  υπάρχοντα δικαιώματα των Ιταλών αλιέων περιγράφονται με σαφήνεια αλλά πλέον περιοριστικά, τόσο ως προς τον αριθμό των σκαφών όσο και ως προς τα είδη που δύνανται να αλιεύσουν και εξαιρούνται τα είδη που αλιεύουν οι Έλληνες αλιείς.

Η επίτευξη της Συμφωνίας είναι ένα καλό πρώτο βήμα στην προσπάθεια της Ελλάδας να οριοθετήσει ΑΟΖ σε όλες τις θάλασσες της.