Σταϊκούρας: Οι κινήσεις της κυβέρνησης σε ΕΑΒ, Ναυπηγεία

Τον τελευταίο χρόνο έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στην ανασυγκρότηση δομών της αμυντικής βιομηχανίας δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας στην Βουλή και απαρρίθμισε τις κινήσεις της κυβέρνησης. Όπως επεσήμανε «έχουμε ολοκληρώσει ή δρομολογούμε, προχωράμε στην αναδιάρθρωση, την εξυγίανση και την αποκρατικοποίηση φορέων».

Σε ότι αφορά την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) αναφέρθηκε σε πληθώρα πρωτοβουλιών:

 1. Προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.
 2. Μερίμνησε για την άμεση στήριξη της εταιρείας με εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας συνάμα το διαφανές και αξιοκρατικό των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ.
 3. Σταμάτησε την αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της κινητικότητας, εμπεδώνοντας και προωθώντας το αίσθημα της εργασιακής σταθερότητας.
 4. Ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία για την εξαίρεση της ΕΑΒ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, απεμπλέκοντας έτσι καταβολές και διαδικασίες εισροής κεφαλαίων στην εταιρεία.
 5. Ξεμπέρδεψε το «κουβάρι» των εισπράξεων, επιδιώκοντας η επιχείρηση να πατάει «στα δικά της πόδια» και να μην εξαρτάται από αλλεπάλληλα αιτήματα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα προηγούμενα χρόνια.
 6. Έδωσε την απαραίτητη πίστωση χρόνου στην εταιρεία, ώστε να διευθετήσει τελωνειακές της εκκρεμότητες.
 7. Ξεκαθάρισε χρονίζοντα ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης από πλευράς ΦΠΑ, αναφορικά με τα υλικά τα οποία παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από εγχώριες υπο-κατασκευάστριες εταιρίες, προκειμένου να ενσωματωθούν στα αεροσκάφη.
 8. Όρισε εσωτερικό ελεγκτή, ώστε τα ευρήματά του να αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας και της διασφάλισης, πρωτίστως, της διαχειριστικής διαφάνειας.
 9. Επέβαλε την εφαρμογή του αυτονόητου, δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΑΒ να μην κουβαλά τις αδυναμίες των προηγούμενων ετών, και οι προβλεπόμενες δαπάνες να είναι εντός νόμιμου πλαισίου.
 10. Θέσπισε τη χορήγηση, σε μηνιαία βάση, επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζόμενους στην ΕΑΒ. Σημειωτέον ότι μέχρι πρότινος, το εν λόγω επίδομα καταβαλλόταν ισοπεδωτικά, και εκτός νόμου.
 11. Αναγνώρισε την ανάγκη η Ελλάδα, δια μέσου της ΕΑΒ, να καταστεί παραγωγός και πωλητής σύγχρονων, ψηφιακών εναέριων προϊόντων, αξιοποιώντας το υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Προς τούτο συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας – χωρίς αμοιβή – από Πανεπιστημιακούς, ειδικούς σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομικών για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα, έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί τρία τέτοια προϊόντα, είπε.

Σε ότι αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ).

Παρατάθηκε η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η οποία βρισκόταν κοντά στη λήξη της, και λόγω της πανδημίας κατέστη δυσχερής η πρόοδος των εργασιών της. Δρομολογήθηκαν ή δρομολογούνται η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έναντι ανταλλάγματος σε τιμές αγοράς, οι ανταλλαγές ακινήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων του ναυπηγείου, η διευθέτηση τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία του μελλοντικού ναυπηγείου, η πρόοδος προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των εκκρεμών αδειοδοτήσεων, η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και ο σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς της υφιστάμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών σε κατάλληλο χώρο, εκτός των Ναυπηγείων.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, υποστήριξε ο υπουργός, επιλύονται χρόνια προβλήματα, όπως αυτό της πρόσβασης του Ναυπηγείου στη θάλασσα, στοιχείο που κατά τεκμήριο αυξάνει το ύψος των αναμενόμενων προσφορών στο διαγωνισμό, διευκολύνεται η λειτουργικότητα της επιχείρησης και καθίστανται αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις και κατασκευές που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Ναυπηγείου.
Ναυπηγείο που, μεταξύ άλλων, εξυπηρετεί σήμερα επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού για την εθνική άμυνα.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε:

 1. Διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειριστή και του Δημοσίου και νομικών προσώπων που απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.  Κατά τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης της ανταλλαγής εντός του οριζόμενου χρόνου διάρκειας της ειδικής διαχείρισης και διευκολύνεται η επιτυχής έκβασή της.
 2. Προσαυξάνεται το δικαίωμα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στα 49 έτη, με δυνατότητα παράτασης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου, θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του για το ναυπηγείο.
 3. Ρυθμίζεται το ζήτημα διευθέτησης υφιστάμενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και θαλασσίου χώρου στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που χρησιμοποιείται για την ανύψωση, τη διευθέτηση, την καθέλκυση και την χερσαία μεταφορά υποβρυχίων και σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε, μεταξύ άλλων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την εθνική άμυνα της χώρας.

Τέλος, όσον αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ο Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε τη Βουλή για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεία της.

Μία εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη για τους εξής λόγους:

 1. Η εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το 2014, ενώ με τη δικαστική απόφαση, με την οποία η ΕΛΒΟ τέθηκε σε αυτό το καθεστώς, κρίθηκε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία ήταν μηδενικό.
 2. Είχαν διενεργηθεί τρεις δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, χωρίς αποτέλεσμα. Ο πρώτος, τον Απρίλιο 2017, ακυρώθηκε, αφού οι φάκελοι των ενδιαφερομένων δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης. Ο δεύτερος, τον Αύγουστο του 2017, δεν προχώρησε, αφού δεν υπεβλήθησαν προσφορές. Και ο τρίτος, τον Φεβρουάριο 2019, ματαιώθηκε. Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 7 χρόνια παλινωδιών και ατελέσφορων διαδικασιών, που εμφανίστηκε, νομότυπα, υποψήφιος πλειοδότης.
 3. Η εταιρεία έχει παύσει την παραγωγική της λειτουργία από το έτος 2017, με αποτέλεσμα τα περιουσιακά στοιχεία της, λόγω της αχρηστίας, να παρουσιάζουν, με την πάροδο του χρόνου, αύξουσα απαξίωση. Είναι εξάλλου προφανές ότι μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων είναι κατασκευασμένο από υλικά που στις σύγχρονες βιομηχανίες πια δεν ενδείκνυνται.
 4. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνέχιζε να καταβάλλει την – εκ του νόμου – ετήσια επιχορήγηση της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ κάθε έτος.
 5. Υπήρχε ο κίνδυνος, εάν δεν τελεσφορούσε ο διαγωνισμός, και οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες προσπάθειες εκποίησης, ο εκκαθαριστής τελικά να μεταβίβαζε χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα λογίζονταν, μετά από αυτή την εξέλιξη, ως ιδιαιτέρως μικρής αξίας.
 6. Ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο, που προβλέπει σταδιακή πρόσληψη νέου προσωπικού 600 ατόμων, αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και επέκταση της δραστηριότητας και σε μη στρατιωτικά οχήματα και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου εκτιμάται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική δε οικονομική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. ευρώ.
 7. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να μετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό μέχρι 21%, καθώς και να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα σύμβουλο. Έτσι ουσιαστικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ασκώντας το δυνητικό δικαίωμα, αποκτά ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία.