Στην ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ τα αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων του διαγωνισμού για τις θέσεις Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (πεδίο Ενημέρωση-Προκηρύξεις) οι πίνακες με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στις οποίες συμμετείχαν οι υποψήφιοι του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί για την πρόσληψη μονίµων αξιωµατικών προς πλήρωση 15 κενών οργανικών θέσεων ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.