Παναγιωτόπουλος: Προτεραιότητα η προστασία της Ε.Ε. και των πολιτών της από εξωτερικές απειλές

Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò Íßêïò Ðáíáãéùôüðïõëïò óôçí 3ç ÔñéìåñÞ ÓõíÜíôçóç Õðïõñãþí Áìýíçò ÅëëÜäïò – Êýðñïõ – ÉóñáÞë, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020, óôç Ëåõêùóßá.

Τη σημασία της προστασίας της Ε.Ε., των κρατών – μελών και των πολιτών της, από εξωτερικές απειλές τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε παρέμβασή του, στο πολιτικό εργαστήριο για τη «Στρατηγική Πυξίδα» της Ε.Ε.

ΟΈλληνας υπουργός επεσήμανε ότι κάθε κράτος – μέλος αντιμετωπίζει διαφορετικές απειλές και προκλήσεις, που περιλαμβάνουν σε μερικές περιπτώσεις αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του, και η αντιμετώπισή των απειλών αυτών πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ε.Ε., στο πλαίσιο των αρχών της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης.

Όπως ανακοινώθηκε, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης, ο Ν. Παναγιωτόπουλος είχε διμερή συνάντηση με την Γαλλίδα ομόλογό του κυρία Φλοράνς Παρλί, με την οποία συζήτησε θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, εξελίξεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο Ν. Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε, επίσης, με την Ολλανδή υπουργό ‘Αμυνας κυρία Ανκ Μπίλεβελντ.

Το εργαστήριο για τη «Στρατηγική Πυξίδα» πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ε.Ε. Τον Έλληνα υπουργό προσκάλεσε ο Πορτογάλος ομόλογός του Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ανάπτυξη πολιτικής συζήτησης με προτάσεις και κατευθύνσεις για την προετοιμασία του τελικού κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας», με το οποίο θα αντικατοπτρίζονται οι απειλές και οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ε.Ε.

Μέσα από το διάλογο, θα χαραχθεί μια συνεκτική προσέγγιση στους τομείς της ‘Αμυνας και της Ασφάλειας, βασιζόμενη στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

  1. Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)
  2. Ανθεκτικότητα (Resilience)
  3. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capabilities)
  4. Συνεργασία με εταίρους(Partnerships)